Adatvédelmi irányelvek a személyes adatok kezelése vonatkozásában

Az Ezüst HArkály Kft. alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel és minden lehetséges módon arra törekszünk, hogy az Ön adatat az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük. Tekintettel arra, hogy az alapul fekvő jogi szabályozás egyik legfőbb célja az átláthatóság biztosítása, a jelen dokumentumban kívánjuk Önt tájékoztatni személyes adatai gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról valamint védelméről.

Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi irányelvek meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatvédelmi szabályzat módosított verzióját közzétesszük ezen a weboldalon  ahol megtanulmányozhatja bármikor a jelen Adatvédelmi irányelvek aktuális tartalmát.

Kik vagyunk és hogyan tud bennünket elérni?

Az Ezüst Harkály Kft. (székhely: 2030 Érd Gergely utca 17/A (Magyarország); cégnyilvántartási szám: Cg.13-09-166261; adószám: 24724775-2-13.) cégnév alatt bejegyzett gazdasági társaság hivatalos kereskedelmi megnevezése.

Véleménye fontos számunkra és örömmel osztunk meg Önnel minden olyan információt, amely adatai kezelésével kapcsolatban felmerülhet. Ezért ha bármilyen kérdése lenne felénk, javasoljuk, hogy tájékoztatásért forduljon az Ezüst HArkály Kft. adatvédelmi tisztviselőjéhez az administrator (kukac) eurobeat.hu e-mail címen keresztül.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Általánosságban személyes adatait közvetlenül Öntől kérjük be, így azok begyűjtése során képes befolyásolni, hogy milyen típusú információt oszt meg velünk.

Annak érdekében, hogy az online felhasználói élményt még személyesebbé, bizonyos információkat a weboldalunkon tett látogatásait, valamint a böngészési és felhasználói magatartásáról is gyűjthetünk adatokat és feldolgozhatunk. Kérjük, hogy ennek feltételeivel kapcsolatban bővebb tájékoztatásért olvasd el az adatkezelés célját tárgyaló alábbi fejezetet.

Nem gyűjtünk és semmilyen módon nem kezelünk az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot. Ezzel összhangban a 16. életévüket az adatszolgáltatás időpontjáig be nem töltött kiskorúak adatait sem gyűjtjük és nem kezeljük.

Mi az adatkezelés célja és jogalapja?

Személyes adataidat az alábbi célokból használhatjuk fel:

 1. Az Ezüst Harkály Kft. szolgáltatásainak nyújtásához az Ön számára

Ez az általános cél magában hordozza a következő felhasználási köröket, amennyiben alkalmazandók:

 • Felhasználói fiók létrehozása és kezelése az Ezüst Harkály kft. webáruházának felületén;
 • Megrendelések feldolgozása, beleértve azok befogadását, átvilágítását, kiszállítását és számlázását is;
 • Megrendelések törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése;
 • Visszárus termékek kezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;
 • Termékek ellenértékének visszatérítése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;
 • Támogató jellegű szolgáltatások biztosítása, ideértve az Ezüst Harkály kft által eladásra kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, vagy egy adott megrendelést érintően az általatok hozzánk intézett kérdések megválaszolását.

Adatait a fenti célokból történő kezelése és feldolgozása az esetek többségében az Ezüst HArkály Kft. és Ön között létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. Mindezen túl, bizonyos adatok e körben való kezelését jogszabályi rendelkezés írja elő, ideértve az adózás rendjéről és a számvitelről szóló törvényeket is.

 1. Marketing tevékenységekhez

Szeretnénk Önt folyamatosan tájékoztatni az érdeklődési körébe tartozó termékekkel kapcsolatos aktuális ajánlatainkról és legfrissebb híreinkről. Ennek érdekében –- bizonyos időközönként általános és tematikus tartalmú hírleveleket küldünk Önnek elektronikus csatornáinkon keresztül (hírlevél, bannerek, felugró üzenetek formájában), valamint tájékoztatunk az Ön által korábban vásárolt, illetve megrendelni kívánt termékekhez hasonló vagy azokat kiegészítő termékekről. Annak érdekében, hogy az érdeklődésére számot tartó információval láthassuk el, felhasználói profilalkotás céljából felhasználhatunk bizonyos adatokat vásárlási szokásaival (pl. megtekintett termékek / kívánságlistához adott termékek / megvásárolt termékek) kapcsolatban. Minden esetben gondoskodunk róla, hogy az ilyen jellegű adatkezelés és -feldolgozás az Ön jogainak és szabadságaidnak legteljesebb figyelembe vételével történjen, és szavatoljuk, hogy az adatkezelés során alkalmazott folyamatok és intézkedések Önre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járnak, jogait nem korlátozzuk, azokat különösebben nem érintjük.

Marketingkommunikációs tevékenységünket minden esetben az Ön előzetes hozzájárulásával végezzük, jamelyet a „Feliratkozás a hírlevélre” tartalmú kitöltőbox kipipálásával tud megadni. Bármikor meggondolhat magát és visszavonhatja a hozzájárulását, mégpedig az alábbi módon:

 • ír nekünk a kapcsolat menüponton keresztül, és mi töröljük az Ön által kért adatokat
 • az aktuális hírlevélben található leiratkozás feliratra kattintva leiratkotzik a levelezőlistáról

  Milyen időtartamig tároljuk az Ön személyes adatait?

  Személyes adatait az eurobeat.hu felhasználói fiók meglétének időtartamáig tároljuk. Ettől függetlenül bármikor kérheti tőlünk bizonyos adatai törlését vagy a felhasználói fiók megszüntetését. Bizonyos adatokra vonatkozóan azonban biztosítjuk a törvényi őrzési-tárolási követelménynek való megfelelést (akár a fiók törlése után is).

  Amennyiben nem rendelkezik fiókkal, minden megrendeléssel kapcsolatos információt kötelesek vagyunk a megrendelés teljesítésétől számított 3 év időtartamig tárolni. A feljebb írtakhoz hasonlóan előfordulhat, hogy a hatályos törvényi őrzési-tárolási követelményeknek megfelelően bizonyos adatokra vonatkozóan kötelesek vagyunk a hároméves időtartamot meghaladóan is biztosítani az adatok tárolását.

  Kinek továbbítjuk személyes adataidat?

  Amennyiben erre szükség van az alábbi feleknek továbbítjuk személyes adataidat:

  • futárszolgálati kézbesítéssel foglalkozó partnerünknek (GLS futárszolgálat, házhozszállítás esetén)

  Jogszabályban előírt kötelezettségünk teljesítése, bizonyos személyes adatokat kiadunk közhatalmi szerveknek.

  Teljes körűen szavatoljuk, hogy harmadik félként azonosított magánjogi szervezet vagy magánszemély nem férhet hozzá az adataihoz.

  Melyik országokba továbbítjuk az személyes adatait?

  Az Ön adatait kizárólag jelen szabályzatban megnevezett Magyarország területén tevékenykedő vállallatok avagy egyéb szervezetek kaphatják meg.

  Hogy védjük a személyes adatai biztonságát?

  Vállaljuk, hogy a személyes adatok biztonságát megfelelő műszaki intézkedések foganatosításával teljes körűen szavatoljuk.

  Személyes adatait biztonságos szervereken tároljuk, megfelelő titkosítási algoritmusok és tárhelybővítési mechanizmusok használatával.

  Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatai védelmére irányuló minden igyekezetünk ellenére a világhálón általában és más nyilvános hálózatokon továbbított információ biztonsága sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat illetéktelen harmadik személyek lehalásszák és felhasználják. A nem a mi ellenőrzésünk alá tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállalunk felelősséget.

  Milyen jogok illetik meg Önt?

  Az Általános Adatvédelmi Rendelet számos joggal ruházza fel Önt a személyes adatai vonatkozásában. Kérheti az adataidhoz való hozzáférést, a nyilvántartásunkban tévesen szereplő adatok helyesbítését, illetve tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Joga van ahhoz is, hogy panaszt, ellenvetést tegyen a megfelelő hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál, vagy keresetet intézzen az erre illetékes bírósághoz. Jogában áll személyes adatainak törlését követelni, az adatkezelés korlátozását, ill. adatainak zárolását, valamint az adatok hordozhatóságának biztosítását kérni.

  Jogainak érvényesítéséhez a fenti elérhetőségeken keresztül tud velünk kapcsolatba lépni. Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő pontokat, amennyiben jogait szeretné érvényesíteni:

  Azonosítás. Valamennyi, személyes adatokat tartalmazó nyilvántartás bizalmasságát szigorúan vesszük, ezért kérjük, hogy az ilyen nyilvántartásokra vonatkozó kérését az Ezüst Harkály Kft. oldalán létrehozott fiókhoz tartozó e-mail címről, vagy vendégként leadott rendelés esetén az ott felhasznált e-mail címéről küldje meg nekünk. Amennyiben más e-mail címet használ, úgy fenntartjuk a jogot arra, hogy személyazonosságát azonosítási eljárás keretében ellenőrizzük.

  Válaszadási határidő. Minden érvényes igényre legfeljebb 30 napon belül válaszolunk. Amennyiben egy hónapnál hosszabb időre van szükségünk kérése feldolgozásához, azt mindenképpen jelezzük Önnek.

  Harmadik fél joga. Nem vagyunk kötelesek kérésének megválaszolására, ha a kérésben megfogalmazott igény teljesítése más adatvédelmi alany, ill. harmadik fél jogának vagy szabadságának megsértését vonná maga után.

  Hozzáféréshez való jog

  Kérheti tőlünk, hogy:
  · erősítsük meg , amennyiben személyes adatának kezelése történik nálunk;
  · biztosítsunk másolati példányt az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokhoz;
  · nyújtsunk további tájékoztatást személyes adataira vonatkozóan, így különösen arra vonatkozóan, hogy milyen adatokkal rendelkezünk, az adatkezelés céljairól, kivel osztjuk meg ezeket az adatokat, illetve, hogy továbbítjuk-e ezeket az adatokat külföldre továbbá, hogy milyen módon védjük ezeket az adatokat, meddig tároljuk ezeket az adatokat, milyen jogokat élvez Ön ezekkel az adatokkal kapcsolatban, milyen módon és formában tud panaszt tenni, és végül, hogy honnan szereztük meg az Ön adatait, amennyiben az erre vonatkozó tájékoztatást a jelen pont szerinti értesítést megelőzően még nem bocsátottuk az Ön rendelkezésére.

  Helyesbítéshez való jog

  Kérheti, hogy helyesbítsük ill. egészítsük ki az Önre vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatokat.
  A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt megvizsgálhatjuk az érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát.

  Törléshez, elfeledtetéshez való jog

  Személyes adatának törlését kérheti, de kizárólag abban az esetben,
  · ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez; vagy,
  · ha Ön visszavonta hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés kizárólag hozzájáruláson alapul); vagy,
  · ha Ön tiltakozáshoz való jogát gyakorolja; vagy,
  · ha az érintett személyes adatot jogtalanul kezelték; vagy,
  · ha az érintett adat törlését jogszabályi kötelezettség írja elő.

  Személyes adatának törlésére irányuló kérését nem vagyunk kötelesek teljesíteni, ha személyes adatának kezelése az alábbi okokból szükséges és indokolt:
  · jog szerinti kötelezettségnek való megfelelés miatt; vagy
  · jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében.

  Fentieken túl felmerülhet egyéb olyan körülmény is, amikor személyes adatának törlésére irányuló kérését nem vagyunk kötelesek teljesíteni, elsősorban azonban a felsorolt esetekben tagadhatjuk meg erre irányuló kérését.

  Felhívjuk arra a figyelmét, hogy a jelen pont szerinti törlési jog gyakorlása előtt ajánlott az Ön által fontosnak vélt adatokat fiókjából letölteni, majd pedig elmenteni amennyiben ennek szükségét érzi. Amennyiben fenti intézkedést elmulasztja megtenni mielőtt törlési jogával él, ezek a dokumentumok elvesznek, mivel az adattörlés vissza nem fordítható, végleges folyamat.

  Adatkezelés korlátozására irányuló jog (zárolási jog)

  Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk (ti. adatait zároljuk), ám kizárólag ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  · ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ennek ellenőrzéséhez szükséges időtartamra; vagy,
  · ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését; vagy,
  · ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez, de annak törlését bizonyos jogi igények előterjesztése, érvényesítése, vagy védelme kizárja; vagy,
  · ha tiltakozáshoz való jogával élt, és a mi eljárásunk jogszerűségének vizsgálata még nem zárult le.

  Zárolási jog gyakorlása esetén személyes adatát továbbra is jogosultak vagyunk használni, amennyiben:
  · az erre vonatkozó hozzájárulást megkaptuk Öntől; vagy,
  · ha az érintett adat használata (megléte) bizonyos jog vagy jogos érdek bíróság előtti érvényesítése érdekében szükséges; vagy
  · ha az érintett adat használata (megléte) egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges.

  Adatok szállíthatóságának biztosítása (adathordozhatósághoz való jog)

  Kérheti tőlünk, hogy személyes adatát tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássuk az Ön rendelkezéséretovábbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha
  · az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásával történik és az Ön által kötött megállapodásban rögzített szerződéses felhatalmazáson alapul; és
  · az adatkezelés automatizált módon történik.

  Tiltakozáshoz való jog

  Az Ön saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogai és szabadságai üzleti érdekeinkkel szemben ezt kívánják meg.

  Panasztételhez való jog

  Önnek joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. A hatályos jogszabályok értelmében az illetékes felügyeleti hatóság elérhetőségei a következők:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

  Telefon: +36-1-391-1400

  Fax: +36-1-391-1410

  Honlap: www.naih.hu

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való törvényes jogának sérelme nélkül kérjük, hogy először velünk vegye fel a kapcsolatot, és garantáljuk, hogy mindent megteszünk a panasza békés rendezése érdekében.

  E-mailben a következő címen tud kapcsolatba lépni velünk: administrator (kukac) eurobeat.hu

  Postai úton vagy futárral a következő címre tud levelet küldeni:

  Név: Ezüst Harkály Kft.

  székhely: 2030 Érd Gergely utca 17/A

  Ismételten felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Ezüst Harkály Kft. illetékes adatvédelmi ügyekben intézkedésre jogosult tisztviselőjéhez bármikor fordulhat, ha a megadott értesítési címek bármelyikére kérést küld.